REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2019/2020

Klasy ponadpodstawowe - liceum czteroletnie
I A KLASA
HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, administracyjnych.
Przedmioty rozszerzone
Język polski 
Język angielski
Historia

Przedmioty dodatkowe
Podstawy prawa- zajęcia z prawnikiem 

I B KLASA
HUMANISTYCZNO – TEATRALNA

Przygotowanie do studiów aktorskich, reżyserskich, pedagogicznych, filologicznych .

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Język angielski
Filozofia

Przedmioty dodatkowe
Warsztaty teatralne- zajęcia z aktorem 


I C KLASA
PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

Przygotowanie do studiów medycznych, farmacji, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, studiów uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodniczych.

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Biologia
Chemia
Język angielski

Przedmioty dodatkowe
Przedmioty okołomedyczne

ID KLASA
MATEMATYCZNA

Profil objęty patronem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Język angielski
Matematyka
Trzeci przedmiot do wyboru: Informatyka, Fizyka.

Drugi język obcy do wyboru:

Język francuski - od podstaw
Język niemiecki - kontynuacja
Język hiszpański - od podstaw

 

Klasy ponadgimnazjalne - liceum trzyletnie

I E KLASA
HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, administracyjnych.
Przedmioty rozszerzone
Język polski 
Język angielski
Historia

Przedmioty dodatkowe
Podstawy prawa- zajęcia z prawnikiem

I F KLASA
PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

Przygotowanie do studiów medycznych, farmacji, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, studiów uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodniczych.

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Biologia
Chemia
Język angielski

Przedmioty dodatkowe
Przedmioty okołomedyczne

Drugi język obcy do wyboru:
Język niemiecki - kontynuacja
Język hiszpański - od podstaw
Język francuski - od podstaw

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do potrzeb uczniów oraz fakultatywnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych.
 
PRACA WYCHOWAWCZA
Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dobrą współprace z rodzicami.
W naszym  Liceum organizowane są liczne imprezy szkolne i wycieczki. Uczniowie mają również możliwość pracy w Samorządzie Szkolnym.