Prezydium Rady Rodziców:

Dagmara Szalińska - Przewodnicząca Rady Rodziców

Renata Szkop

Dominik Zieliński