REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2020/2021

Propozycje klas
I A KLASA
HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, administracyjnych.
Przedmioty rozszerzone
Język polski 
Język angielski
Historia

Przedmioty dodatkowe
Podstawy prawa- zajęcia z prawnikiem 

I B KLASA
HUMANISTYCZNO – TEATRALNA

Przygotowanie do studiów aktorskich, reżyserskich, pedagogicznych, filologicznych .

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Język angielski
Filozofia

Przedmioty dodatkowe
Warsztaty teatralne- zajęcia z aktorem 


I C KLASA
PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

Przygotowanie do studiów medycznych, farmacji, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, studiów uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodniczych.

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Biologia
Chemia
Język angielski

Dodatkowo zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej

ID KLASA
BUSINESS

Profil objęty patronem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Matematyka
Geografia
Język angielski

W każdej klasie drugi język obcy do wyboru:
Język niemiecki
Język hiszpański

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła przedmiotowe (wszystkie przedmioty nauczane w szkole)
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikatów językowych.
Robotyka
Koło strzeleckie


PRACA WYCHOWAWCZA
Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dobrą współprace z rodzicami.
W naszym  Liceum organizowane są liczne imprezy szkolne i wycieczki. Uczniowie mają również możliwość pracy w Samorządzie Szkolnym.