Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Nasze liceum jest nowoczesną szkołą, w której pod okiem kadry nauczycieli z uczelni wyższych uczniowie przygotowują się do egzaminów maturalnych, różnego rodzaju konkursów i olimpiad. Uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych każdy ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dzięki udziałowi w wycieczkach edukacyjnych, zagranicznych i krajowych uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę. Nasza szkoła poprzez współpracę z różnymi instytucjami kultury, sztuki i nauki bierze aktywny udział w życiu miasta. W ALO realizowane są także projekty edukacyjne ze środków Unii Europejskiej. Szkoła poprzez swój kameralny charakter zapewnia miłą i przyjazną atmosferę.