Uwaga!

Konkurs wiedzy o piosence francuskiej zostanie przeprowadzony

w dniu 6 kwietnia od godziny 8.30-10.35 w auli budynku PWSZ

w Płocku przy ulicy Gałczyńskiego 28.