Profil objęty patronatem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku

Przedmioty rozszerzone: język angielski, do wyboru matematyka lub informatyka oraz trzeci przedmiot wybrany z oferty szkoły

Przedmioty dodatkowe: po ustaleniu z uczniami