Dla kogo ?

Kierunek ten został stworzony dla wszystkich Tych, którzy nie chcą pozostać w tyle i potrafią wykorzystać nadarzająca się okazje jaką daje wiedza z obsługi mediów internetowych. 

Czego się nauczysz ?

Uczeń nabywa w procesie kształcenia umiejętności i kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Zauważamy coraz większe zapotrzebowania na specjalistów, którzy znają i potrafią wykorzystywać nowe media jakimi są youtube, facebook, twitter, linkein itd., jako narzędzie komunikacji dla celów reklamowych i marketingowych, istotny element e-biznesu, a także skuteczny sposób dystrybucji różnorodnych treści kulturowych i społecznych. 

Przyszłe zatrudnienie ?

Zdobyta wiedza teoretyczna ukierunkowana na zastosowanie praktyczne umożliwi absolwentowi zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach promocji i public relations, mediach tradycyjnych i internetowych, instytucjach kultury oraz branży rozrywkowej, działalności związanej z kreowaniem wizerunku firm, osób lub instytucji, przy kampaniach edukacyjnych i społecznych, tworzeniu i prowadzeniu różnego typu witryn internetowych, marketingu usług i towarów, handlu internetowym, w zawodach związanych z kreatywnym zarządzaniem informacją, zarządzaniu relacjami z klientem lub odbiorcą, czy wreszcie prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. 

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Przedmioty dodatkowe: nowe media - zajęcia z wykładowcami akademickimi

Drugi język obcy: język hiszpański

Klasa o profilu nowe media jest idealna dla osób, które interesują się nowinkami technologicznymi, ale także rysunkiem, filmem czy dziennikarstwem. Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z fotografii, animacji, montaży filmu, rysunku, sztuki internetu i wiele innych.

Młodzież tego kierunku będzie przygotowana do kształcenia się w następujących kierunkach:

  • - dziennikarstwo
  • - public relations
  • - grafika komputerowa
  • - fotografia
  • - marketing
  • - reklama.