Profil objęty patronatem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, do wyboru:informatyka, fizyka