Profil objęty patronatem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w Płocku

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia.