Ważne informacje do rekrutacji:

1. Kopię świadectwa ukończenia szkoły należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl lub w kopercie wrzucić do urny w budynku liceum.

2. Załączniki tj.: wyroki sądu lub orzeczenia należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl lub ich kopie (poświadczone przez rodzica za zgodność z oryginałem i czytelnym podpisem) zapakowane w kopertę złożyć w urnie w budynku liceum.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2020/2021

Wnioski o przyjęcie do ALO składamy tylko przez stronę rekrutacyjną
https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/, gzie też znajduje się harmonogram rekrutacji.

Załączniki do wniosków o przyjęcie do Liceum prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl